Profesionální havarijní servis pro plyn a topení!
Volejte 222 300 600! Volejte 222 300 600!

Nabídka služeb - Dotační programy

Už jste slyšeli o programech Zelená úsporám, Čistá energie Praha nebo o kotlíkových dotacích?

Aktivně se zajímáme o aktuální dotační programy a zajišťujeme vám v této oblasti odborné poradenství. Pro realizaci vašeho projektu vám zajistíme kompletní dokumentaci (revizní zprávy) potřebné pro podání žádosti u poskytovatele dotace. Poradíme vám o průběhu dotačního řízení. 

Program Čistá energie Praha

Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech občanům ČR na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci projektů snižujících dopady lokálních topenišť na ovzduší v Praze.
Agendu spojenou s tímto programem zabezpečuje oddělení udržitelné energetiky odboru ochrany prostředí MHMP.
O pokračování a podobě Programu Čistá energie Praha v roce 2019 nyní probíhají jednání a jeho vyhlášení předpokládáme v průběhu měsíce dubna/května, samotný příjem žádostí o měsíc později.