Profesionální havarijní servis pro plyn a topení!
Volejte 222 300 600! Volejte 222 300 600!

Nabídka služeb - Kominické práce

Potřebujete prohlídku nebo kontrolu a čištění spalinových cest? Obraťte se s důvěrou na náš tým profesionálních kominíků. Všechny práce provádíme v souladu s platnými legislativními předpisy.

Revize a kontroly spalinových cest dle zákona 320/2015 Sb. (prováděcí vyhláška 34/2016) s vypracováním písemné zprávy dle vzoru (příloha č. 4 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.) se provádí:

 1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu
 2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 3. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
 4. před výměnou spotřebiče paliv s vyjímkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty
 5. po komínovém požáru
 6. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty

Čištění a kontroly spalinových cest se provádí ve lhůtách stanovených dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb, zpravidla periodicky 1x ročně.

Dále provádíme tyto práce:

 • kontroly komínů a kouřovodů
 • orientační měření komínového tahu a účinnosti spalování moderními přístroji TESTO
 • poradenskou činnost při výstavbě nových komínových těles
 • rekonstrukce komínových průduchů vložkováním (nerez, plast)
 • rekonstrukce stávajících komínových těles
 • montáže nových komínových systémů (vyjma systémových stavebnic)
 • pastportizace komínů

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.