Profesionální havarijní servis pro plyn a topení!
Volejte 222 300 600! Volejte 222 300 600!

Opravy plynu

Cítíte na chodbě plyn? Kotel přestal topit? Pak je nejvyšší čas povolat odborníky na opravy plynového zařízení. Protože zatímco některé závady mají za následek jen krátkodobé snížení komfortu vašeho bydlení, jiné mohou mít fatální následky.

MISTR PLYNAŘ zvládne všechny opravy a servis rozvodů plynu (v rámci svého oprávnění) a zajistí bezproblémový a tudíž i bezpečný a ekonomický chod celé plynové soustavy ve vašem domě. Platí, že oprava plynu by vždy měla být provedena v co nejkratším možném čase a musí je provádět odborně způsobilá firma (osoba) s oprávněním dle vyhlášky č. 85/1978 Sb.

Opravy domovních plynovodů – MISTR PLYNAŘ

Opravy rozvodů plynu s příslušenstvím provádíme od hlavního uzávěru plynu po připojený plynový spotřebič, vč. spotřebiče. To znamená, že v případě úniku plynu opravíme vadné rozvody, přetěsníme spoje, případně vyměníme poškozený plynový ventil, apod.

Postaráme se i o to, aby nefungující plynové spotřebiče opět sloužili svému účelu – zajištujeme opravy a servis plynových kotlů, karem, plynových sporáků a lokálního plynového topení WAW (vafky). Tyto opravy nefungujících spotřebičů zajišťujeme pouze za předpokladu, že výrobce v současnosti dodává náhradní díly na dané typy spotřebičů.

Profesionální opravy plynového zařízení v Praze

V rámci našich služeb zajišťujeme i porevizní opravy plynového zařízení, tedy opravy plynového zařízení v okamžiku, kdy revize plynového zařízení odhalí nedostatky. A plynovou soustavu ve vaší nemovitosti uvedeme do takového stavu, aby technik mohl po další revizi do revizní zprávy napsat, že je vše v naprostém pořádku.