Profesionální havarijní servis pro plyn a topení!
Volejte 222 300 600! Volejte 222 300 600!

Revize plynových kotlů

Revize plynových kotlů jsou součástí celkové revize plynových zařízení a je dána vyhláškou č. 85/1978 Sb. Jako majitelé plynového kotle máte tedy povinnost 1 x za 3 roky nechat provést revizi plynového kotle neboli pravidelnou prohlídku odborně způsobilou osobou. Jen správně fungující, perfektně těsnící a dokonale spalující kotel je totiž stoprocentně bezpečný.

Víte, že se termín pravidelné revize plynového kotle blíží? Kontaktujte nás! MISTR PLYNAŘ provádí revize plynových kotlů v Praze a jejím okolí!

Revize plynových zařízení musí provádět odborně způsobilí revizní technici mající osvědčení v souladu s vyhláškou č. 85/1978 Sb.

Revizní technik u vašeho plynového kotle a rozvodů plynu zjistí:

  • celkovou funkčnost kotle, funkčnost a stav odtahového systému
  • zabezpečovací, měřící a kontrolní prvky
  • to, zda se v místnosti nehromadí oxid uhelnatý
  • stav všech spojů, ventilů a dalších částí plynového zařízení

Výsledkem je revizní zpráva, kterou je nutné pečlivě uschovat. Mimo to je vhodné revize plynových kotlů provádět vždy po skončení topné sezóny nebo po období, kdy byl plynový kotel delší dobu mimo provoz.

Revize plynových kotlů – Praha a okolí

MISTR PLYNAŘ provádí revize plynových kotlů v Praze a okolí. Provádíme revize plynových kotlů Vaillant, Buderus, Baxi, Junkers, Viessmann, Viadrus, Thermona, Protherm, Immergas a Karma Český Brod.
Naši technici jsou odborně způsobilé osoby, kteří Vám v případě zjištěné závady navrhnou co nejrychlejší a zároveň nejlepší řešení.

POZOR! Nezapomeňte na to, že kromě revize požadují výrobci plynových kotlů v rámci záruční lhůty každoroční servis plynového kotle proškolenou osobou nebo odborně způsobilou osobou. Tento servis vám MISTR PLYNAŘ také zajistí.