Profesionální havarijní servis pro plyn a topení!
Volejte 222 300 600! Volejte 222 300 600!

Revize plynu

Pravidelné revize plynových zařízení jsou povinné ze zákona

Jen pravidelně kontrolovaný plynový kotel a plynové rozvody jsou zárukou toho, plynové zařízení je bezpečné. Revize plynu, respektive plynových zařízení a plynových soustav, jsou povinné ze zákona – dáno vyhláškou č. 85/1978 Sb. a musí se provádět 1 x za 3 roky.

Bydlíte v Praze? A pamatujete si, kdy naposledy jste nechali provést revizi plynu právě u vás doma?... Možná je čas nás kontaktovat.
MISTR PLYNAŘ je specialista na revize plynu v Praze.

Revize plynových zařízení je povinnost vyplývající ze zákona a rozhodně se nevyplatí pravidelné revize plynu zanedbávat.
V případě jakýchkoliv problémů a následných vyšetřování to můžete být právě vy, kdo ponese veškerou zodpovědnost za způsobenou škodu!

Jak probíhá revize plynu?

Odborně způsobilý revizní technik provede kontrolu odběrného plynového zařízení od hlavního uzávěru plynu po připojený spotřebič, vč. spotřebiče (do kontroly nespadá plynoměr, jelikož ten je ve vlastnictví příslušného dodavatele plynu).

Revizní technik provede kontrolu:

  • hlavního uzávěru plynu, rozebíratelných spojů a uzávěry větví stoupacích vedení (jejich umístění, funkčnost a těsnost)
  • plynových regulátorů a plynových spotřebičů
  • plynovodu s příslušenstvím ve společných prostorách (vizuální kontrola a kontrola spojů)
  • případného úniku nebezpečného oxidu uhelnatého

Na závěr revize plynových zařízení technik sepíše revizní zprávu, kterou je potřeba uschovat. V případě objevených závad se domluví s vaším souhlasem
na urychlené opravě.

Revize plynových zařízení nestačí

Kromě každoroční revize plynových zařízení byste jednou do roka také měli nechat provést kontrolu spalinových cest.
Od roku 2011 je to povinnost vyplývající ze zákona (nařízení vlády č. 91/2010 Sb.). POZOR – neplatí jen pro domy a byty, ale i pro rekreační zařízení - tedy pro chaty a chalupy.
Jen pravidelná revize komínu a jeho průchodnosti vás ochrání před nebezpečným oxidem uhelnatým.

MISTR PLYNAŘ – revize plynu v Praze

MISTR PLYNAŘ provádí revize plynových zařízení v Praze a blízkém okolí. Naši revizní technici jsou odborně způsobilé osoby v souladu s vyhláškou č. 85/1978 Sb.